Oferta

Usługi księgowo-rachunkowe

Nasza oferta, którą kierujemy do klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, obejmuje prowadzenie księgowości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, polscy przedsiębiorcy muszą prowadzić pełną księgowość w postaci ksiąg rachunkowych, na podstawie których tworzone są sprawozdania finansowe, dotyczące stanu finansowego przedsiębiorstw. Dla mniejszych przedsiębiorstw, osiągających obroty poniżej 1,2 mln euro, ustawodawca przewidział możliwość prowadzenia księgowości w formie uproszczonej, poprzez prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, na podstawie której sporządzane się deklaracje podatkowe. Oprócz prowadzenie tych dwóch form księgowości, nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę kadrowo-płacową przedsiębiorstw oraz doradztwo księgowe.

Dokładny wykaz świadczonych usług poniżej:

 • zakładanie Zakładowego Planu Kont charakterystycznego dla prowadzonej
  przez Klienta działalności,
 • weryfikacja dokumentów pod względem rachunkowym,
 • zakładanie i prowadzenie odpowiednich rejestrów księgowych, także rejestrów
  zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzanie i prowadzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald kont syntetycznych,
 • zakładanie i prowadzenie odpowiednich ewidencji dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących w posiadaniu firmy Klienta,
 • sporządzanie niezbędnych sprawozdań wynikających z odpowiednich ustaw podatkowych, statystycznych itp.,
 • przygotowanie i sporządzanie na koniec roku obrachunkowego bilansu i rachunku zysków i strat wraz z odpowiednim sprawozdaniem,
 • prognozy dla banków i instytucji finansowych,
 • raporty menedżerskie - jako dodatkowa usługa dla Właścicieli lub Zarządów firm, której celem jest okresowe przedstawienie wybranych danych księgowych celem analizy działalności firmy.

Obsługa kadrowo-płacowa

W naszej ofercie znajdą Państwo:

 • naliczanie wynagrodzeń pracowników Klientów,
 • prowadzenie akt osobowych i ich aktualizację zgodnie z przepisami,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej pracowników,
 • wyliczanie i wysyłanie deklaracji ZUS,
 • zaświadczenia dotyczące zatrudnienia i dochodów pracowników.

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

W ramach naszych usług zajmujemy się także:

 • weryfikacją dokumentów pod względem rachunkowym,
 • prowadzeniem ewidencji zdarzeń gospodarczych,
 • prowadzeniem ewidencji środków trwałych,
 • prowadzeniem ewidencji wyposażenia,
 • rozliczaniem z US i ZUS,
 • sporządzaniem deklaracji podatkowych (miesięcznych, oraz deklaracji rocznych).

Cennik

W związku z indywidualnym tokiem współpracy, ceny naszych usług ustalane są na drodze negocjacji.
Wynika to z rodzaju i ilości dokumentów księgowych sporządzonych w danym miesiącu.
Doświadczenie i wiedza naszych pracowników, które zdobywali przez wiele lat wykonywania zawodu,
pozwala nam na prowadzenie księgowości firm o różnych profilach działalności.
Nasze biuro rachunkowe zaprasza do skorzystania ze swoich usług.

google logo